Algemene voorwaarden & retour

De hierna volgende voorwaarden gelden voor alle producten en diensten die aangeboden worden door debomenwinkel.be. Een wijziging en/of aanvulling is slechts bindend na
schriftelijke overeenkomst tussen de klant en debomenwinkel.be.
Deze verkoopovereenkomst treedt in voege na betaling van de geplaatste bestelling. U aanvaardt dan ook van rechtswijze de volledige algemene verkoopsvoorwaarden.

Producten

Foto’s zijn indicatief zodat de klant weet wat men kan verwachten. Foto’s zijn afhankelijk van soort, leeftijd en seizoen en geven de koper een idee over wat ze kunnen verwachten.
Debomenwinkel.be zorgt dat de informatie op de website correct en up-to-date is. De foto’s zijn een momentopname, zijn afhankelijk van de leeftijd van de boom en het seizoen waarop de foto’s genomen werden. Daardoor zijn de foto’s slechts indicatief en kunnen afmetingen en kleuren afwijken. Alle gegevens zoals afmetingen, kleuren, …, die op de site vermeld staan, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij deze door debomenwinkel.be uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

Foto’s mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor diverse doeleinden, zonder een voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van debomenwinkel.be. Debomenwinkel.be
behoudt zich het recht om een schadevergoeding te claimen wanneer er inbreuken vastgesteld worden.

Indien een product door omstandigheden niet meer leverbaar is, heeft de klant het recht op een vervangproduct van dezelfde waarde of een volledige terugbetaling van de bestelling.

Aanplantservice

Indien de klant geopteerd heeft voor de aanplantservice, zal iemand van de bomenwinkel.be de aanplant van de boom verzorgen. De aansprakelijkheid blijft bij debomenwinkel.be tot na voltooiing van de werken. Dit onder de volgende voorwaarden:

  • Plaats van de aanplant moet gemakkelijk toegankelijk zijn
  • De grond mag niet verhard zijn en moet vrij zijn van stenen en wortelgestel van vorige bomen

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in € inclusief BTW. De factuurprijs is op basis van de vermelde prijs op de website op het moment van de betaling van de bestelling. Alle prijzen van de
bomen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard.

Bestellingen

Een bestelling is geplaatst van zodra de betaling geregistreerd wordt door debomenwinkel.be. Het annuleren of wijzigen van een bestelling dient te gebeuren binnen de 24 uur na de registratie van de bestelling. Indien u afziet van uw bestelling, wordt er 25 % aangerekend, exclusief BTW, op uw aankoopbedrag. Bestellingen betaald met eco-cheques kunnen niet teruggestort worden. Wel is het mogelijk om voor dit bedrag minus de transactiekosten een cadeaubon te ontvangen. De bomenwinkel.be behoudt zich het recht een bestelling te weigeren indien deze onregelmatigheden bevat of indien het product niet op voorraad is. De klant wordt hiervan binnen de 48 uur gecontacteerd.

Levering

Wettelijke leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, maar debomenwinkel.be probeert ten allen tijden binnen de 3 weken te leveren, tenzij anders overeengekomen met de klant. De leveringsdatum zal duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden waarop de klant de mogelijkheid heeft om tot 3 dagen voor leverdatum een ander moment door te geven indien dit niet past voor de klant. Vertraging kan geen aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling of het eisen van schadevergoeding.

In geval van afwezigheid van de klant of een foute melding van het leveringsadres kan debomenwinkel.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de
levering. In samenspraak met de klant kan een nieuwe levering worden gepland met de verzendkosten te zijner laste.

Gratis levering geldt enkel binnen Vlaanderen. Bestellingen met levering buiten Vlaanderen zullen niet aanvaard worden en het betaalde bedrag zal teruggestort worden zonder transactiekosten. Als debomenwinkel.be binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een product niet kan
leveren wegens niet beschikbaar of gebrek aan alternatief dient de klant hierover te worden verwittigd. Indien de klant wenst om een terugbetaling van de bestelling te vorderen, is dit
mogelijk.

Ontvangst van de goederen

De klant dient de levering bij ontvangst onmiddellijk na te kijken en eventuele gebreken te melden. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid wordt op dat moment overgedragen
naar de klant. Door de beperkte houdbaarheid van onze producten, komen ze nadien niet meer in aanmerking voor terugname en/of vervanging.

Retour

Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt niet bij producten met een beperkte houdbaarheid (Wetboek Economisch Recht art.VI.53.4). Aangezien de producten, namelijk bomen, voldoende water moeten krijgen om te kunnen overleven, is het niet mogelijk om de bomen terug te zenden na levering.

Overmacht

Debomenwinkel.be wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van
overmacht. Onder overmacht wordt bedoeld: stakingen, brand, energiestoringen, bedrijfsstoringen, vertragingen bij koerierdiensten, storingen in het telecommunicatienetwerk, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers of een onvoorzien en onoverkomelijk feit veroorzaakt door derden. Debomenwinkel.be zal dit schriftelijk of via email aan de koper melden.

Betwisting

Op al onze rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch Recht van Toepassing. Bij betwisting is uitsluitend de ondernemingsrechtbank in Turnhout bevoegd.